Collect november 2007

2003-002

Geeske Walsma: ‘Wit voor de verte’, 2007. Olieverf op doek, 130 x 190 cm.

GEESKE WALSMA
Verf, vindt Geeske Walsma, moet een intrinsieke spanning hebben en zijn eigen licht uitstralen. Met de titel van haar expositie ‘Zwart en Licht’ onderstreept ze die gedachte. Eigenlijk gaat haar werk altijd over kleur, in combinatie met licht. In haar recente schilderijen zoekt Geeske Walsma naar heldere, zuivere beelden. Het lijkt een primair onderzoek naar de werking van organische vormen en van kleur bovenop kleur. Ze gebruikt de verf zodat er een beeld met zeggingskracht ontstaat. Haar benadering kan elk moment een andere kant opdraaien, met weer andere vormen en andere kleuren. Tekenen beschouwt ze als het meest directe. Daarin kan ze haar gedachten en emoties het snelst kwijt, met inkt, potlood, of met het penseel. Het kan leiden tot een directe transformatie van een bepaalde waarneming, een gedachte of een emotie in een vorm. Zelf noemt zij haar schetsen: ‘Denken op papier.’ Tekenen impliceert voor haar dan ook een bepaalde vrijheid. Een zoeken naar een idee, naar vorm, kleur of compositie. Schilderen vergt meer intensiteit en hierover merkt zij op: ‘Een schilderij is toch veel meer de laatste, definitieve uitwerking van een gedachte, verf is gewoon een trager medium.’
Galerie Dis , Tafelstraat 28, 6211 JD Maastricht. Tel. 043-3215479. T/m 24-11.